اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۳ : ۵۹
طلوع خورشید ۰۵ : ۴۸
اذان ظهر ۱۳ : ۰۵
غروب خورشید ۲۰ : ۲۲
اذان مغرب ۲۰ : ۴۲
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۱۱