اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۴ : ۴۶
طلوع خورشید ۰۶ : ۱۰
اذان ظهر ۱۱ : ۵۰
غروب خورشید ۱۷ : ۲۹
اذان مغرب ۱۷ : ۴۷
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۰۸