اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۴ : ۵۷
طلوع خورشید ۰۶ : ۲۸
اذان ظهر ۱۳ : ۰۷
غروب خورشید ۱۹ : ۴۶
اذان مغرب ۲۰ : ۰۳
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۲۲