فهرست پت شاپ ها و آکواریوم های شهرک اکباتان

تلفن تماس ۴۴۶۹۹۹۱۲
آدرس فاز دو، بلوک پانزده
(از 1 رای)
تلفن تماس 44661240
آدرس فاز یک، سوپر هشت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44673982
آدرس فاز دو، پاسارگاد
(از 0 رای)
تلفن تماس 44662342
آدرس فاز یک، بازارچه هشت، راهروی بالا
(از 0 رای)
zoo
تلفن تماس 44666770
آدرس فازیک، سوپر هفت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44633645
آدرس فاز یک، عظیمی
(از 0 رای)
تلفن تماس 44661865
آدرس فاز یک، سوپر یک
(از 0 رای)
تلفن تماس 44660282
آدرس فازدو، بلوک سیزده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44666771
آدرس فازیک، سوپرهفت
(از 0 رای)
تلفن تماس 44632863
آدرس فاز دو، مجتمع تجاری پاسارگاد
(از 0 رای)
تلفن تماس 44674338
آدرس فاز یک، سوپر ده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44660282
آدرس فازدو، بلوک سیزده
(از 0 رای)
تلفن تماس 44659903
آدرس فاز یک، سوپر ده
(از 0 رای)