اوقات شرعی (شهر مورد نظر خود را انتخاب نمایید)

اذان صبح ۰۴ : ۰۹
طلوع خورشید ۰۵ : ۵۳
اذان ظهر ۱۳ : ۰۱
غروب خورشید ۲۰ : ۱۰
اذان مغرب ۲۰ : ۲۹
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۰۹