» نیازمندی های شهرک » تاکسی سرویس و پیک موتوری های شهرک اکباتان