» نیازمندی های شهرک » دفتر اسناد رسمی و دارالترجمه شهرک اکباتان